logo
Bezpieczeństwo w zasięgu ręki.
ikon1
ikon2
ikon3
PPOŻ

W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej oferujemy Państwu następujące usługi:

 1. Nadzór Bieżący - kompleksowe prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanych z ochroną przeciwpożarową  w Państwa firmie.
 2. Nadzór Doraźny - nadzór nad pracami wykonywanymi czasowo (budowy, remonty, oraz inne prace wykonywane czasowo).
 3. Projektowanie instalacji  przeciwpożarowych:
  • systemy sygnalizacji pożarowej
  • systemy oddymiania i zabezpieczenia przed zadymieniem - grawitacyjne oraz mechaniczne
  • oświetlenie awaryjne
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze
  • tryskaczowe
  • hydrantów wewnętrznych
 4. Montaż, Serwis oraz okresowe przeglądy i konserwacja ww. instalacji
  przeciwpożarowych.
 5. Opracowania:
  • Opinie
  • Warunki ochrony przeciwpożarowej
  • Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej – w trybie § 2 ust. 2 i ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • Wystąpienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
   • W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę - w trybie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 124, poz. 1030)
   • W sprawie dróg pożarowych - w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 124, poz. 1030)
  • Analizy warunków ochrony przeciwpożarowej
  • Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Planów ewakuacji
 6. Profesjonalne doradztwo i konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 7. Inne usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
  • przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
  • wyposażenie obiektu w oznakowanie bezpieczeństwa i ewakuacji
  • impregnacje ogniochronne materiałów palnych
  • zabezpieczenia konstrukcji stalowych
  • zabezpieczenie przepustów instalacyjnych
  • wydzielenia pożarowe
Zadzwoń:
500 610 669
509 930 885
Napisz do nas:
[email protected]

SERWIS URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH
Zadzwoń, napisz, zapytaj o wycenę naszych usług!
24h